Nezdržujete se ve svém bydlišti a neví o tom „sociálka“? Může se vám to vymstít

0
250

Pokud jste penzista a na delší dobu změníte adresu, na které pobýváte, měli by Sociální pojišťovnu o tom informovat.

Adresu trvalého bydliště důchodce či její změnu Sociální pojišťovna registruje, ale o změně jeho pobytu bez nahlášení se nemá odkud dozvědět. Díky oznámení adresy se informace, které Sociální pojišťovna zasílá, dostanou do rukou důchodce řádně a včas.

Lidé budou lépe informováni o předpokládané výši jejich budoucích důchodů. Díky „oranžové“ obálce
Sociální pojišťovnu by měl důchodce informovat o změně adresy, na které se zdržuje, především ve vlastním zájmu, a to do osmi dnů. Pokud se důchodce přesune na jinou adresu bez změny trvalého či přechodného pobytu a novou adresu Sociální pojišťovně neoznámí, může se stát, že nedostane do rukou poštovní zásilku, kterou očekává, protože přišla na adresu nahlášeného pobytu.

V období začátku roku se Sociální pojišťovna potýká s tím, že někteří příjemci důchodových dávek nedostanou například rozhodnutí o valorizaci důchodu nebo i samotnou důchodovou dávku, pokud ji pobírali v hotovosti, protože pobývají mimo své trvalé bydliště. O takové změně se Sociální pojišťovna dozví jen tehdy, oznámí-li ji ji sám důchodce. Co se týče adresy trvalého nebo přechodného pobytu, ty Sociální pojišťovna získává z Registru fyzických osob a není třeba je sdělovat

Předchozí článekLed osvětlení jako investice
Další článekLevnější dovolená?